TP.HCM quyết chặn tình trạng dùng căn hộ cao tầng đã phân phối để thế chấp ngân hàng

chothuevinhomesgoldenriver.info – Theo đó, trong trường hợp chủ đầu tư chưa thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (rút bớt tài sản thế chấp) trước khi bán nhà ở đã thế chấp cho tổ chức, cá nhân, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ yêu cầu chủ đầu tư có văn bản thỏa thuận, về việc thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (rút bớt tài sản thế chấp) với tổ chức tín dụng nhận thế chấp.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM sẽ tạo điều kiện cho mhững bên đàm phán thỏa thuận để thay đổi, rút bớt tài sản thế chấp để giải đáp người mua nhà được cấp giấy chứng nhận.
Sau khi sở hữu kết quả đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (rút bớt tài sản thế chấp), Sở Tài nguyên và môi trường sẽ phối hợp với UBND một số quận-huyện thực hiện cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với chủ đầu tư và nhận bàn giao nhà.
Trường hợp chủ đầu tư, có tài sản riêng chưa được chứng nhận sở hữu trên giấy chứng nhận đã cấp, Sở Tài nguyên và môi trường sẽ xem xét, cấp giấy chứng nhận đối với phần tài sản còn lại thuộc có riêng của chủ đầu tư.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM sẽ yêu cầu tổ chức tín dụng và chủ đầu tư sử dụng tài sản riêng khác, để thay thế cho tài sản thế chấp là căn hộ chung cư mà chủ đầu tư đã phân phối cho người dân, nhằm giải chấp, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
Trường hợp chủ đầu tư trì hoãn, cố tình không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi (rút bớt tài sản thế chấp), Sở Xây dựng sẽ kiểm tra việc kinh doanh BDS của chủ đầu tư và xử lý đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản .
Sở Tài nguyên và môi trường sẽ phối hợp với UBND một số quận-huyện giải đáp cá nhân, tổ chức khởi kiện chủ đầu tư, yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc hủy hợp đồng nếu thuộc trường hợp được hủy hợp đồng theo thỏa thuận của một số bên trong hợp đồng mua bán nhà ở hoặc theo quy định pháp luật.
xem thêm chothuevinhomesgoldenriver.info