Education

HANS ACHTERHUIS DE UTOPIE VAN DE VRIJE MARKT PDF

May 31, 2020

Herman Johan “Hans” Achterhuis (born September 1, , Hengelo) is ; De utopie van de vrije markt, Rotterdam, Lemniscaat, In De Utopie van de Vrije Markt, Hans Achterhuis, philosopher of uto- pias, turns his analysis to the capitalist ideology of our times, neolib- eralism. His argument. Herman Johan “Hans” Achterhuis (born September 1, , Hengelo) is Professor Emeritus in His latest books handle the topics of utopianism (‘De erfenis van de utopie’, ‘The Legacy of Utopia’) and the zoektocht, Rotterdam; Lemniscaat; Achterhuis, H.J. (), De utopie van de vrije markt, Rotterdam; Lemniscaat.

Author: Jurisar Kagara
Country: Austria
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 10 July 2012
Pages: 455
PDF File Size: 4.66 Mb
ePub File Size: 15.88 Mb
ISBN: 467-3-81215-832-1
Downloads: 48324
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arashitaxe

Neoliberalisme is voor hem veelzijdiger en minder zichtbaar, een draak met vele koppen. Het staat voor een mallemolen van ‘voortdurende verandering’ en sociale mobiliteit, maar tezelfdertijd voor een ‘statische klassenmaatschappij’ met een ongenaakbare elite. De crisis grijpt om zich heen, se aantal zelfmoorden stijgt. Get it now at Bol. De eigen sofa doet dienst als klinische staalkaart van de samenleving. Hoe onstuimiger hij zich afzet tegen de cultuurpessimisten, hoe meer hij zijn affiniteit met hen verraadt.

De utopie van de vrije markt – Hans Achterhuis – Google Books

Hoe het ook zij, dat neoliberalisme is volgens Verhaeghe als een ve gif in onze samenleving binnengedrongen. Dat is eenvoudig en bespaart ons lastige nuances. Hoe scherpzinniger de analyticus, hoe minder gegevens hij behoeft. Wie uit de pas loopt, geldt als ‘geestesziek’. De verleiding is groot om ze op de rug van eenzelfde zondebok te laden.

Anderzijds betoogt hij dat nieuwe ziekten veroorzaakt worden door het nieuwe ideologische bestel.

Grote inkomensongelijkheid leidt tot sociale hajs en maakt mensen ongelukkig. Van de weeromstuit begon ik haast te vergeten dat ik sommige van Verhaeghe’s bezorgdheden wel degelijk deel.

Hoe dan ook is Verhaeghe’s kritiek niet consequent: Veel soelaas biedt het volgens hem niet, want de harteloze neoliberale bovenklasse wijst hen toch met de vinger na.

  FUNDAMENTALS OF DATA STRUCTURES ELLIS HOROWITZ AND SARTAJ SAHNI PDF

Een duidelijk antwoord blijft Verhaeghe ons schuldig. Of, zo u wil, verzuurde wijn in flessen met fraaie etiketten. Hoe breder de rug van de zondebok, hoe meer gewicht hij kan torsen.

Een aanverwante zondebokin Verhaeghe’s betoog is de DSM, het internationale handboek voor diagnoses van mentale stoornissen. Vervolgens zet hij zijn freudiaanse pet op en veroordeelt hij hele samenlevingen als narcistisch, dwangneurotisch of autistisch.

Een eerste verklaring is de wet van het dalende grensnut uit de economie: Die hangen samen met het neoliberalisme. In al deze intellectuele denkgewoonten, maar ook in zijn vermoeiend cultuurpessimisme, toont Verhaeghe zich een ware erfgenaam van Freud. Which chapters are summarized? In het licht van de huidige economische crisis wordt met de term neoliberalisme meestal gedoeld op de uitwassen van een extreme vrijemarktideologie.

Het extreme marktdenken lijkt in zijn aanpak sprekend op het communisme en is net zo gevaarlijk. Anno zit de moderne mens nog steeds niet lekker in zijn vel, al is het biologisch determinisme van Freud niet langer modieus. Een toonbeeld van dat soort nattevingerwerk is zijn argument dat loser tegenwoordig ‘het voornaamste scheldwoord’ op de speelplaats is.

Maar elke anekdote wordt uitvergroot tot een generalisatie over de hele samenleving. De zwakken worden vertrappeld door de sterken, die ondertussen zelf massaal ten prooi vallen aan burn-outs en depressies: Dat is geen uitvinding van het neoliberalisme, maar een onhebbelijke eigenschap van onze sociale diersoort: Maar dat de westerse mens zich ‘nog nooit avhterhuis slecht voelde’, zoals hij stelt, is schromelijk overdreven, en wordt tegengesproken door internationale statistieken over geluk en tevredenheid.

Neoliberalisme: de ideale zondebok

The person is chosen by a group of journalists and academics. In Achterhuis was chosen as the first Philosopher Laureate of the Netherlands. De bok van dienst heet bij Verhaeghe ‘neoliberalisme’, een verwoestende ideologie die volgens hem is doorgedrongen tot in alle geledingen van de maatschappij.

Avoid resits and achieve higher grades with the best study guides, textbook notes, and class notes written by your fellow students. De pijlers van het neoliberalisme zijn individuele competitiviteit, vrije handel en decentralisatie. De illusie van inzicht lonkt, de analyticus begrijpt alles. Retrieved from ” https: From Wikipedia, the free encyclopedia.

  GLOBALITY HAROLD SIRKIN PDF

Vqn page was last edited on 20 Januaryat De vlag van het neoliberalisme dekt verschillende ladingen. Zij deden dat na een periode van sterke overheden en gecentraliseerde economie, die tegen het einde van de jaren zeventig tot stagnerende groei en hoge werkloosheid en inflatie hadden geleid. His ideas add up to a schterhuis of things objects and a plea for a morality of machines.

Bij Verhaeghe maken ziekmakende driften plaats voor onzichtbare ideologische krachtenvelden, in de lijn van het heersende cultureel determinisme in academische kringen.

Wie strijdt tegen het neoliberalisme, strijdt zonder tegenstander. Dat is de zondebok van nu geworden.

The best study guides. By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy.

Hans Achterhuis

In de ogen van veel Republikeinse Amerikanen, die zweren bij vrije markt, individuele competitie en een minimale overheid, is ons systeem ronduit socialistisch utopi daar een scheldwoord is, bijna zo erg als ‘communistisch’. What do you want to do? KimV93 Member since 5 year ago documents sold. In he took his doctoral degree on Albert Camus.

Enerzijds schrijft Verhaeghe axhterhuis de wildgroei aan nieuwe diagnostische etiketten enkel de sociale normen van het neoliberalisme weerspiegelt. Summary utopia of the free market – Hans Achterhuis The book “The utopia of the free market is summarised for the course philosophy of science at the Vrije Universiteit Amsterdam. Overspecific notes are at your disposal.