Literature

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA DANIEL GOLEMAN PDF

May 29, 2020

Title, Emocionalna inteligencija. Authors, Daniel Goleman, Goran Mihajlovski. Publisher, Matica makedonska, ISBN, , Title, Emocionalna inteligencija. Author, Daniel Goleman. Publisher, Matica, ISBN,, Length, pages. Export Citation. 28 Apr Balkan Bookshop. In , in my role as a science reporter at The New York Times, I chanced upon an article in a small academic journal by two psychologists, John Mayer, now at.

Author: Dotaxe Mezibei
Country: Congo
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 5 January 2009
Pages: 363
PDF File Size: 7.95 Mb
ePub File Size: 1.14 Mb
ISBN: 648-7-56437-434-5
Downloads: 73858
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tojale

U njegovu se laboratoriju razgovori parova snimaju na videovrpce, a intellgencija se podvrgavaju satima i satima mikroanalize iji je cilj otkriti djelovanje prikrivenih emocionalnih struja. Da je rije o dijalogu iz kakve humoristi ne serije, ovo bi moglo biti zabavno.

Nancy Frasure-Smith i dr.: Igranje u skupini s djecom istoga spola: In other words, nature, not nurture.

Daniel Goleman: Zašto nismo suosjećajniji? | TED Talk

Umjesto toga, osje aji nam obi no nadolaze kao gotova stvar. Also, at times, it left me feel a bit bad, or pessimistic. Ovaj put, inteligecnija, standardni je smjer prolaska informacija koje donose emocionalno uzbu enje. At the same time, attendance rates rose, while 63 percent of students demonstrated significantly more positive behavior. Taj vam izraz govori da bi vam, u slu aju da mu uzvratite pogled, da izazovete ovog klinca, bilo bolje da ste u stanju boriti se.

  C337 DATASHEET PDF

Emocionalna samokontrola – sposobnost odga anja primanja nagrade i emocionalan impulsa – temeljni je dio svakovrsnih uspjeha. There’s a whiff of something truly unpleasant here.

Emotional Intelligence

Na putu do razvoda, jedan od ovih faktora predvi a sljede i, svaki put na sve nesretnijoj i neugodnijoj razini. Slijed je, najvjerojatnije, otprilike ovakav: Interpersonalna inteligencija, na primjer, imala je etiri prepoznatljive podvrste: U jednome opisu, objavljenom I don’t know,I just came to hate anything emotion-related.

Pozornost postaje toliko koncentrirana da su ljudi svjesni samo uskog pojasa percepcije povezanog s neposrednom zada om, gube i osje aj za vrijeme i emociknalna.

Na primjer, u jednom pokusu ispitanici dobrovoljci gledali su kratke filmske isje ke. Well his suggestions for practical inteligeencija of strategies are often very daniel goleman — emocionalna inteligencija.

Pa ipak, na pitanja o tome odgovarali su kao da su posve smireni. Kao potpuna opreka tom primjeru, evo nekoliko navoda iz ovotjednih novina: Izvorni strah usa en u amigdalu ne nestaje posve; prije je rije o tome da frontalni korteks aktivno potiskuje amigdaline naloge preostalim dijelovima mozga o tome da trebaju reagirati strahom.

  GUIA BEEJ PDF

Robert Levenson i dr.: How else would you daniel goleman — emocionalna inteligencija empathy in a child? Kako bi se osigurao za bijeg, Robles je po eo vezivati i nju.

Emocionalna inteligencija : zašto može biti važnija od kvocijenta inteligencije

Bijeg iza visokog neprobojnog zida krajnji je oblik obrane. Kako to primje uje Larson: Kako to primje uje Maria Kovacs: Lizabeth Golemaj i Thomas Borkovec: Za plesni par, glazba je tjelesni zeitgeber.

Za razliku od drevnog dvoslojnog korteksa, neokorteks je ponudio nevjerojatne intelektualne prednosti.

This was clearly a groundbreaking and seminal work, particularly in bringing the important topic of emotional intelligence to a wide audience. The Wall Street Journal ranked him one of the 10 most influential business thinkers.

Interpersonalna inteligencija jest sposobnost razumijevanja drugih: