Technology

ADAMCZEWSKI P.ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE W PRAKTYCE PDF

June 29, 2020

Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, Lewandowski J.: Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania w. Zintegrowany system informatyczny w małym przedsiębiorstwie przemysłu Adamczewski P. Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. 1) Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Mikom, Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, Kantor Wyd.

Author: Tetilar Zuluk
Country: Burma
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 6 March 2015
Pages: 485
PDF File Size: 5.89 Mb
ePub File Size: 18.79 Mb
ISBN: 751-8-29879-651-8
Downloads: 17375
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yoramar

Security of information, basic definitions, legislative regulations, principles of building security systems – micro and macro scale. Industrial intelligence, principles of information analysis, basic threats to the security of information.

Systems for the protection of information in Poland p.zintegrosane selected countries in the world. The nature and conditions of security of information.

Threats and challenges connected with the state’s security of information: Means and methods for counteracting threats against security of information: Threats and challenges concerning security of information and IT security of Poland, eg. Security of information policy zystemy Poland.

  CABEZA DE VACA CASTAWAYS PDF

Pozyskiwanie, wykorzystywanie i ochrona wybrane problemy teorii i praktykiKantor Wyd.

Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo C. Metody implementacji, Mikom, Warszawa Kolor Plus, Warszawa Modelowanie, PWE, Warszawa Skip to main menu Skip to submenu Skip to content.

On-line services of the University of Warsaw You are not logged in log in. Course descriptions are protected by copyright.

Copyright by University of Warsaw. On-line services of the University of Warsaw.

Adamczewski, Piotr [WorldCat Identities]

You are not logged in log in. Institute of Political Sciences. This course is not currently offered.